Hestehuller

Et hestehul er et hul i en revle, hvor der kan dannes en kraftig udadgående okal og midlertidig strøm. Hestehullerne opstår når der er tilstrækkeligt meget vand inden for revlen, som giver et pres, der danner en udadgående strøm gennem revlen. Navnet kommer af en brat fordyning i sø- eller havbund på steder, der bruges til vanding af heste. Badende vil ved et hesthul kunne blive ført med strømmen ud på dybt vand. Stømmen er så kraftig, at det man instinktivt vil gøre – svømme mod land – er virkningsløst. Man skal i stedet enten svømme langs kysten, så man kommer bort fra den udadrettede strøm, eller blot holde sig flydende. Det er en skrøne, at badende vil kunne blive suget under vandet i hestehullet, men man bliver overrasket over at der pludselig bliver dybt og den udadgående strøm.